Cửa hàng Châu Á YENSO
Chủ cửa hàng: bà Anh Le
Torstr. 1, 06110 Halle (Saale)

Số đt: +4917657882542
Email: info @ yenso.eu

Số VAT: DE 312 794 738

Chịu trách nhiệm nội dung: bà Anh Le, địa chỉ như trên.

Nền tảng của Ủy ban Châu Âu về giải quyết tranh chấp trực tuyến (OS) cho người tiêu dùng: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Chúng tôi không sẵn sàng và không có nghĩa vụ tham gia vào thủ tục giải quyết tranh chấp trước hội đồng trọng tài người tiêu dùng.